Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.swss.cz
 1. Úvodní ustanovení
 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 1. Kupující objednává  u prodejce zboží, které je nabízeno v jeho internetovém obchodě na stránce www.swss.cz a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodejcem jako povinné. Provedení objednávky je ukončeno vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky na straně kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je za závazné.
 2. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodejcem uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodejce kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu 2. těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupní smlouvou se prodejce zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodejce či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodejci kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.
 1. Dodací  a dopravní podmínky
  1. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 2 týdnů od potvrzení objednávky.
  2. V případě, že kupující dohodl s prodejcem úhradu kupní ceny bankovním převodem či složením na účet prodejce, zavazuje se prodejce zaslat vybrané zboží kupujícímu nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodejce, avšak připravení zboží musí být nejdříve kupujícímu prodejcem oznámeno. Pokud není prodejcem zboží k zaslání či předání připraveno a toto kupujícímu prodejcem oznámeno a kupujícím byla kupní cena již složena, může mít toto odkladný účinek a zboží bude zasláno až ve chvíli, kdy bude prodejcem kompletně připraveno.
  3. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodejce.
  4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:
   1. při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci.
   2. při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodejce.
   3. při online platbě kartou se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodejce.
  5. Způsob odeslání zboží:
   1. přepravní služba PPL
   2. přepravní služba Česká pošta - Balík do ruky
   3. osobní odběr v sídle firmy a v salonech SUN ANGEL solární studia
   4. osobní odběr v sítí www.ulozenka.cz
   5. individuální doprava kurýrem po Praze  při nákupech nad 10 000 Kč včetně DPH
 1. Platební  podmínky
 1. dobírkou
 2. bankovním převodem na účet prodávajícího
 3. v hotovosti při osobním odběru
 4. platba kartou pomoci terminálu při osobním odběru
 5. online platba kartou (okamžitá platba)
 1. Dobírka PPL - 130 Kč
 2. Dobírka Česká pošta - Balík do ruky 130 Kč
 3. Dopravné PPL - 100 Kč (při platbě převodem nebo kartou online)
 4. Dopravné Česká pošta - Balík do ruky 95 Kč (při platbě převodem nebo kartou online)
 5. Dobírka Uloženka.cz 70 Kč
 6. Dopravné Uloženka.cz 55 Kč (při platbě převodem nebo kartou online)
 7. Osobní odběry v sídle firmy a v sítí SUN ANGEL solární studia vždy jsou ZDARMA
 1. Záruky a reklamace
 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 1. zasláním na adresu provozovny SUN WORLD s.r.o., Šafránkova 1238/1, 155 00, Praha 13 - Stodůlky
 2. osobním doručením do provozovny SUN WORLD s.r.o., Šafránkova 1238/1, 155 00, Praha 13 - Stodůlky
 1. Reklamační  řád
 1. doručením zboží na adresu provozovny SUN WORLD s.r.o., Šafránkova 1238/1, 155 00, Praha 13 - Stodůlky
 2. osobním doručením zboží na adresu provozovně SUN WORLD s.r.o., Šafránkova 1238/1, 155 00, Praha 13 - Stodůlky
 1. Ochrana osobních údajů
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2009.
Solária pro Vaše solárium: SWSS - prodej solární kosmetiky © 2001 - 2024